Problemi 122

Kërkesa

Pas një kohe të gjatë, Cufi vendosi më në fund ta rinovojë shtëpinë. Shtëpia e Cufit ka N dhoma. Secila prej dhomave është e lyer me një nga ngjyrat e kuqe, blu dhe jeshile. Konfigurimi i ngjyrave të shtëpisë na jepet me anë të një vargu me shkronjat R, B, G. Cufi do që ta lyejë shtëpinë në mënyrë që të gjitha dhomat të kenë të njëjtën ngjyrë, por ngaqë është pak dembel, do që të lyejë sa më pak dhoma (mundësisht asnjë). Bëni një program që gjen numrin më të vogël të dhomave që duhet të lyejë Cufi.

Referenca: https://www.codechef.com/problems/COLOR

Shembull

$ cat input.txt
3
3
RGR
3
RRR
3
RGB

$ python3 prog.py < input.txt
1
0
2

Zgjidhja 1

Sqarime

Gjejmë sa dhoma janë me secilën ngjyrë. Numri më i vogël i lyerjeve bëhet nqs të gjitha dhomat i kthejmë në ngjyrën që kanë shumica e dhomave.