Problemi 129

Kërkesa

Cufit i pëlqen të luajë pingpong. Ai gjeti disa shënime me pikët e lojrave që ka bërë para ca kohësh. Me 1 shënohet nëse ka fituar një pikë dhe me 0 nëse ka humbur një pikë (e ka fituar kundërshtari). Loja e pingpongut fitohet nga lojtari që bën i pari 11 pikë, me përjashtim të rastit kur të dy lojtarët kanë nga 10 pikë, në të cilin loja vazhdon deri sa njëri prej lojtarëve të dalë 2 pikë para kundërshtarit. Gjeni se cilat prej lojrave i ka fituar Cufi dhe cilat i ka humbur.

Referenca: https://www.codechef.com/problems/TTENIS

Shembull

$ cat input.txt
2
0101111111111
11100000000000

$ python3 prog.py < input.txt
WIN
LOSE