Versioni

Versioni më i fundit i këtij libri gjendet në http://p101.fs.al/ ose në http://dashohoxha.gitlab.io/101-problema-programimi/

Rregullimet ose ndryshimet mund të sugjerohen te https://gitlab.com/dashohoxha/101-problema-programimi